Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Τελευταία νέα

Ενημερωθείτε σχετικά με τα νέα της μονάδας

Δελτίο Τύπου Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω-ΨΝΑ

15/11/2023

Η Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο πρόγραμμα απεξάρτησης ενταγμένο στο ΕΣΥ και ανήκει διοικητικά στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας ξεκινήσει τη λειτουργία της στις αρχές της δεκαετίας του ’80 μέσα στον χώρο του Νοσοκομείου, αναπτύσσοντας αργότερα 30 διαφορετικές δομές σε ολόκληρη την Αττική. Το θεραπευτικό πρόγραμμα της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω απευθύνεται σε όλους τους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικογένειές τους, καθώς και σε άτομα με συμπεριφορές εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια, το διαδίκτυο και άτομα με διατροφικές διαταραχές, δίνοντας έμφαση και σε Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα, έφηβοι,  γυναίκες, μητέρες με τα παιδιά τους ή γυναίκες σε φάση εγκυμοσύνης, μετανάστες, φυλακισμένους. Στόχος της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω είναι η πλήρης απεξάρτηση του ατόμου από ουσίες και συμπεριφορές εξάρτησης και αυτό επιτυγχάνεται με την ψυχοθεραπεία, ατομική και ομαδική, την τέχνη και τη συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Οι περιπτώσεις ψυχιατρικής συννοσηρότητας αντιμετωπίζονται σε στενή συνεργασία με τους ψυχίατρους της Μονάδας. Στο θεραπευτικό Πρόγραμμα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκπαιδευμένοι θεραπευτές, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, δραματοθεραπευτές, ειδικοί θεραπευτές, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, βρεφονηπιοκόμοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, εργοθεραπευτές, γυμναστές, διοικητικοί, που συγκροτούν την θεραπευτική ομάδα ως ισότιμα μέλη. Κατά τη διάρκεια όλων των χρόνων λειτουργίας του το 18 άνω έχει αναπτύξει πολλά προγράμματα και τμήματα όπως Προγράμματα για την εξάρτηση από ουσίες και από αλκοόλ Ανοικτού Τύπου και  Εσωτερικής Διαμονής, Κέντρα Ημέρας, Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένες Γυναίκες και Εξαρτημένες Μητέρες, Ειδικό Πρόγραμμα για Έφηβους και Νέους, Πρόγραμμα για φυλακισμένους, Τμήμα Θεραπείας της Οικογένειας, Προγράμματα για Νέες Εξαρτήσεις Πρόγραμμα για Εξαρτημένους Μετανάστες, Τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείο 18 Άνω, Τμήμα Έρευνας, Εκπαίδευσης και Πρόληψης. Τον τελευταίο χρόνο, σε συνεργασία με ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ το 18 άνω λειτουργεί την Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης (Detox), μέσα σε υποδομές του ΨΝΑ.

Σχετικά με το νέο νομοσχέδιο

Στις 31-10-2023, ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο Νομοσχέδιο για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στο οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η σύσταση Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.). Στον Οργανισμό αυτό που θα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου θα ενταχθούν και θα διαλειτουργούν όλοι οι εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς απεξάρτησης. Στον ΕΟΠΑΕ θα ενταχθούν το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Ιδιωτικού Δικαίου), ο ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών, Ιδιωτικού Δικαίου) και όλα τα Δημόσια Προγράμματα Απεξάρτησης που λειτουργούν στα Νοσοκομεία (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο Κέρκυρας, Ιωαννίνων και Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής). Αυτό σημαίνει ότι η Μονάδα Απεξάρτησης 18 άνω αποσπάται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και εντάσσεται σε ένα οργανισμό που είναι ΝΠΙΔ τον ΕΟΠΑΕ. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα Θεραπευτικά Προγράμματα που λειτουργούν εντός του ΕΣΥ. Ο ΕΟΠΑΕ θα διοικείται από ΔΣ που θα ορίζει η κυβέρνηση, θα έχει την ευελιξία που έχουν τα ΝΠΙΔ, σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο συμβάσεων και συνεργασίας με άλλους ιδιωτικούς φορείς και την ευελιξία να προσλαμβάνει προσωπικό με σχέσεις εργασίας διαφορετικές από αυτές που ισχύουν στο ΕΣΥ. Αυτό θα έχει ως συνέπεια με την ένταξη στον ΕΟΠΑΕ να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς των εργαζόμενων στα Δημόσια Προγράμματα Απεξάρτησης. Η συγχώνευση σε ένα τόσο μεγάλο Οργανισμό (1500 εργαζομένων) αλλάζει την φυσιογνωμία των Θεραπευτικών Προγραμμάτων, δημιουργεί ένα γραφειοκρατικό σύστημα διαχείρισης και διοίκησης που αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην απώλεια της ιδιαίτερης κουλτούρας και φιλοσοφίας των Προγραμμάτων και του θεραπευτικού πλουραλισμού, καθώς και του  θεραπευτικού συνεχούς. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σημαντικά για τους εξαρτημένους ανθρώπους, για την επιλογή που θα κάνουν και την θεραπευτική σχέση που αναπτύσσουν καθώς εντάσσονται σε θεραπεία.Ακόμα και αν το νέο νομοσχέδιο προβλέπει διακριτή λειτουργία ανάμεσα στα Θεραπευτικά Προγράμματα, ο Οργανισμός θα αναπτύξει μια δική του δυναμική συγκεντροποίησης και αλληλοεπικάλυψης με κίνδυνο τα Θεραπευτικά Προγράμματα που σήμερα λειτουργούν να χαθούν, να συγχωνευθούν και να ομογενοποιηθούν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα ακυρωθεί στην πράξη η αυτονομία του 18 άνω, η φιλοσοφία του και η δυνατότητά του να προσελκύει τα εξαρτημένα άτομα.

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 18 ΑΝΩ

Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ – ΨΝΑ
Λεωφόρος Αθηνών 374 Τ.Κ. 12462
Τηλ. 2132054359-360
Email: mpsat@psyhat.gr