Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Τελευταία νέα

Ενημερωθείτε σχετικά με τα νέα της μονάδας

Συλλογή Υπογραφών

Να παραμείνει η Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω στο ΕΣΥ

Σχετικά με το νέο νομοσχέδιο.

Στις 31-10-2023, ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο Νομοσχέδιο για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στο οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η σύσταση Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.). Στον Οργανισμό αυτό που θα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου θα ενταχθούν και θα διαλειτουργούν όλοι οι εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς απεξάρτησης. Στον ΕΟΠΑΕ θα ενταχθούν το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Ιδιωτικού Δικαίου), ο ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών, Ιδιωτικού Δικαίου) και όλα τα Δημόσια Προγράμματα Απεξάρτησης που λειτουργούν στα Νοσοκομεία (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο Κέρκυρας, Ιωαννίνων και Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής). Αυτό σημαίνει ότι η Μονάδα Απεξάρτησης 18 άνω αποσπάται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και εντάσσεται σε ένα οργανισμό που είναι ΝΠΙΔ τον ΕΟΠΑΕ. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα Θεραπευτικά Προγράμματα που λειτουργούν εντός του ΕΣΥ. Ο ΕΟΠΑΕ θα διοικείται από ΔΣ που θα ορίζει η κυβέρνηση, θα έχει την ευελιξία που έχουν τα ΝΠΙΔ, σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο συμβάσεων και συνεργασίας με άλλους ιδιωτικούς φορείς και την ευελιξία να προσλαμβάνει προσωπικό με σχέσεις εργασίας διαφορετικές από αυτές που ισχύουν στο ΕΣΥ. Αυτό θα έχει ως συνέπεια με την ένταξη στον ΕΟΠΑΕ να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς των εργαζόμενων στα Δημόσια Προγράμματα Απεξάρτησης. Η συγχώνευση σε ένα τόσο μεγάλο Οργανισμό (1500 εργαζομένων) αλλάζει την φυσιογνωμία των Θεραπευτικών Προγραμμάτων, δημιουργεί ένα γραφειοκρατικό σύστημα διαχείρισης και διοίκησης που αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην απώλεια της ιδιαίτερης κουλτούρας και φιλοσοφίας των Προγραμμάτων και του θεραπευτικού πλουραλισμού, καθώς και του  θεραπευτικού συνεχούς. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σημαντικά για τους εξαρτημένους ανθρώπους, για την επιλογή που θα κάνουν και την θεραπευτική σχέση που αναπτύσσουν καθώς εντάσσονται σε θεραπεία. Ακόμα και αν το νέο νομοσχέδιο προβλέπει διακριτή λειτουργία ανάμεσα στα Θεραπευτικά Προγράμματα, ο Οργανισμός θα αναπτύξει μια δική του δυναμική συγκεντροποίησης και αλληλοεπικάλυψης με κίνδυνο τα Θεραπευτικά Προγράμματα που σήμερα λειτουργούν να χαθούν, να συγχωνευθούν και να ομογενοποιηθούν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα ακυρωθεί στην πράξη η αυτονομία του 18 άνω, η φιλοσοφία του και η δυνατότητά του να προσελκύει τα εξαρτημένα άτομα.

Η Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν επιθυμεί την ένταξη της σε κανενός είδους Οργανισμό εκτός Εθνικού Συστήματος Υγείας και δεν στηρίζει κατά κανένα τρόπο τον επιχειρούμενο διαχωρισμό της Απεξάρτησης από την Ψυχική Υγεία. Εκφράζουμε δε, την πλήρη αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο, γιατί κρίνουμε πως πλήττει το δημόσιο χαρακτήρα των προγραμμάτων απεξάρτησης, υπονομεύει το θεραπευτικό πλουραλισμό και τη θεραπευτική συνέχεια.
Καλούμε την κοινωνία που πάντα ήταν αρωγός και συμπαραστάτης στο 18 Άνω, να σταθεί δίπλα μας στον αγώνα που ξεκινά για την παραμονή μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ως αναπόσπαστο κομμάτι της Δημόσιας Ψυχικής Υγείας.
Μαζί καλούμε και κάθε κοινωνικό και επιστημονικό φορέα, σωματεία εργαζομένων, συλλόγους γονέων, εκπαιδευτικούς και συλλογικότητες.
Ο αγώνας αυτός αποτελεί για μας κοινωνική και ιστορική ευθύνη.

Σύνδεσμος συγκέντρωσης υπογραφών: https://chng.it/bPfLVsrDTf

Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ – ΨΝΑ
Λεωφόρος Αθηνών 374 Τ.Κ. 12462
Τηλ. 2132054359-360
Email: mpsat@psyhat.gr