Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Τμήμα Διατροφικών Διαταραχών

Μ

έσα από την εμπειρία μας, διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ποσοστό των θεραπευομένων που απευθύνονται σ’ εμάς, οι οποίοι παρουσιάζουν συνύπαρξη τοξικομανίας και Διατροφικών Διαταραχών (βουλιμία-ανορεξία).

Διατροφικές διαταραχές

Διατροφικές διαταραχές

Γνωρίζοντας ότι τόσο η τοξικομανία όσο και οι Διατροφικές Διαταραχές, αφορούν τον θεραπευτικό χώρο των εξαρτήσεων και αξιολογώντας τη μέχρι τώρα κλινική εμπειρία , οργανώσαμε εξειδικευμένο Κέντρο Υποδοχής και αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες του αφορούν άτομα εξαρτημένα και μη από ουσίες που είχαν ή έχουν στο ιστορικό τους οποιαδήποτε τύπου Διατροφική Διαταραχή, οποιασδήποτε ηλικίας και απευθύνονται σε εμάς με το συγκεκριμένο αίτημα.

Οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται είναι:

– Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία

– Ομάδες τέχνης και σωματικής έκφρασης

– Εναλλακτικές ομάδες ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα