Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Video

Υλικό από εκδηλώσεις της μονάδας

Πληροφορίες

Τίτλος Το Μεγάλο Μας Τσίρκο (4-2-2013)

Περιγραφή

Μια παράσταση του Ι. Καμπανέλλη από τη θεατρική ομάδα του 18ΑΝΩ στο θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ.