Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Κέντρο Ημέρας Εφήβων – Νέων

Η

ψυχική απεξάρτηση των νέων επιτυγχάνεται μέσω της ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης.

Κέντρο Ημέρας Εφήβων - Νέων

Κέντρο Ημέρας Εφήβων – Νέων

Παράλληλα με τις ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες, οι νέοι συμμετέχουν σε σειρά ημερησίων δραστηριοτήτων (τέχνης, εκπαιδευτικές, ψυχόδραμα, δραματοθεραπεία, αθλητικές κ.ά) που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της συμβολικής σκέψης, της χρήσης του λόγου και της κοινωνικοποίησης.

Ώρες Λειτουργίας: 10:00πμ – 20:00μμ.

Η παραμονή στο Κέντρο Ημέρας διαρκεί όσο διάστημα χρειάζεται ο νέος προκειμένου να επαναδιαπραγματευτεί τις εσωτερικές του συγκρούσεις μέσα στα πλαίσια της θεραπείας και να διαχειριστεί την ενηλικίωσή του.