Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Εργασία

ΖΗΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας προκηρύσσονται μέσω του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, όπου και υπάγεται η μονάδα. Σε περίπτωση προκήρυξης θέσεων εργασίας, ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας μας, του νοσοκομείου, καθώς και αντίστοιχων ιστοσελίδων που ασχολούνται με θέσεις εργασίας, σχετικά με προβλεπόμενες θέσεις, δικαιολογητικά και ημερομηνίες υποβολής.

Οι απασχολούμενοι στο 18 ΑΝΩ έχουν σχέση εργασίας με το φορέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα (ΨΝΑ) και δεν προβλέπεται εθελοντική εργασία.

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τα απεξαρτημένα άτομα μπορούν να ενταχθούν ισότιμα στην αγορά εργασίας. Αρκεί μια ευκαιρία. Σαν εργοδότης μπορείτε να συμβάλλετε σε αυτήν τους τη προσπάθειά.

Για ποιό λόγο να προσλάβω κάποιον απεξαρτημένο;


  • Έχετε να κάνετε με έναν αξιόπιστο εργαζόμενο. Τα άτομα που ολοκληρώνουν αναγνωρισμένα θεραπευτικά προγράμματα όπως το πρόγραμμα του 18 ΑΝΩ, έχουν διαμορφώσει νέες στάσεις και συμπεριφορές, έχουν μάθει να δουλεύουν ομαδικά και να ανταποκρίνονται σε συνθήκες πίεσης. Παράλληλα, έχουν αποκτήσει τεχνικές δεξιότητες μέσα από τη συμμετοχή τους σε ομάδες κατάρτισης, καθώς και εξειδίκευση σε ποικίλους τομείς δραστηριότητας και προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει.

  • Με τη συμβολή σας, στηρίζετε την ισότιμη κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των απεξαρτημένων, που αποτελεί μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα στις μέρες μας.

  • Αποκομίζετε τα οικονομικά οφέλη που έχει προβλέψει η πολιτεία για τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν απεξαρτημένα άτομα.


Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει Προγράμματα Επιδότησης της Απασχόλησης Νέων Θέσεων Εργασίας Ατόμων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (εγκύκλιος με αριθμό πρωτ. Β115231/04/05/2007 – ΚΥΑ με αριθμό 200064/15-03-2007). Τα προγράμματα αυτά στηρίζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν απεξαρτημένα άτομα.

Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Α. Επιχορήγηση για τρία χρόνια της θέσης πλήρους απασχόλησης, με υποχρέωση του εργοδότη να απασχολήσει το άτομο άλλους 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Ποσό επιχορήγησης: 25 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου και για τους 36 μήνες.
Προσαύξηση: 1,50 ευρώ, εάν το άτομο είναι γυναίκα ή άνω των 50 ετών.

Β. Επιχορήγηση για τρία χρόνια της θέσης μερικής απασχόλησης, με υποχρέωση του εργοδότη να απασχολήσει το άτομο άλλους 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Ποσό επιχορήγησης: 15 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου και για τους 36 μήνες.

Γ. Πρόγραμμα Πλήρους Απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την επιχορήγηση επιχειρήσεων που λειτουργούν σε εποχική βάση (τουριστικές επιχειρήσεις κ.λπ.).

Διάρκεια επιχορήγησης: 3 μήνες το κατώτερο έως 8 μήνες το ανώτερο.
Ποσό επιχορήγησης: 25 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου.
Προσαύξηση: 1,50 ευρώ, εάν το άτομο είναι γυναίκα ή άνω των 50 ετών.

Τα αναγραφόμενα ποσά επιχορήγησης ισχύουν για το έτος 2008. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προγράμματα επιδότησης του ΟΑΕΔ απευθυνθείτε στα γραφεία του ΟΑΕΔ της περιοχής σας ή στο www.oaed.gr.

Αν ενδιαφέρεστε να απασχολήσετε απεξαρτημένα άτομα ή να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης του προγράμματος 18 ΑΝΩ.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πλήρωση θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου, για τη μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών του 18 ΑΝΩ.

Προκήρυξη – Αίτηση