Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Τμήμα Εμψύχωσης – Ευαισθητοποίησης

Τμήμα εμψύχωσης - ευαισθητοποίησης

Τμήμα εμψύχωσης – ευαισθητοποίησης

Τ

ο Τμήμα Εμψύχωσης 18 Άνω αποτελεί μεταβατική διαδικασία από τον Συμβουλευτικό Σταθμό (1ο στάδιο θεραπείας), στο επίπεδο Εμψύχωσης και Ευαισθητοποίησης, όπου υποστηρίζεται καθοριστικά η απόφασή του για απεξάρτηση και η προετοιμασία του για την Κλειστή Φάση(2ο στάδιο θεραπείας).

Πραγματοποιούνται ομάδες ψυχοθεραπείας και ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες, ατομικά ραντεβού και παράλληλα συστεγάζεται με το Ανοιχτό Πρόγραμμα του 18 Άνω. Στόχος του Τμήματος Εμψύχωσης είναι η ανάπτυξη της θεραπευτικής σχέσης, η αρχή της συλλογικότητας και η συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων.

Το Τμήμα Εμψύχωσης και Ευαισθητοποίησης 18 Άνω λειτουργεί σε καθημερινή ολοήμερη βάση.

Η επιτυχία των στόχων εξαρτάται από την εκπαίδευση και την θεραπευτική διαδικασία που ακολουθείται από την θεραπευτική ομάδα του τμήματος Εμψύχωσης 18 Άνω.