Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Τμήμα Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Θεραπείας (Ανοιχτό)

Τ

ο  Τμήμα Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Θεραπείας της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ δημιουργήθηκε για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ενός πληθυσμού ουσιοεξαρτημένων ατόμων, οι οποίοι είναι αρκετά καλά δομημένοι ψυχικά και επομένως δεν είναι αναγκαίο να εισαχθούν σε πρόγραμμα εσωτερικής διανομής. Το τμήμα λειτουργεί από το 1995 και με τη σημερινή του μορφή από το 1997. Είναι κέντρο εξωτερικής παραμονής με ειδίκευση στη ψυχοθεραπεία συστημικής κατεύθυνσης. Οι κυρίως φάσεις της θεραπείας περιλαμβάνουν την σωματική απεξάρτηση (όπου αυτή χρειάζεται), την ένταξη και κυρίως θεραπεία, καθώς και ένα πενταετή κύκλο follow up συνεδριών μετά τη λήξη της θεραπείας στα πλαίσια της μεταθεραπευτικής φροντίδας.

ypostirixi_oikogeneias

Οικογενειακή συμβουλευτική και θεραπεία

Εξυπηρετούνται άτομα που η απομάκρυνσή τους από το κοινωνικό-επαγγελματικό και οικογενειακό τους περίγυρο (όπως απαιτεί η εισαγωγή τους σε πρόγραμμα εσωτερικής διανομής) κρίνεται πως θα λειτουργήσει μάλλον ανασταλτικά παρά βοηθητικά στη θεραπεία τους, καθώς θα τους απομακρύνει από πλαίσια ζωής (κοινωνικά, επαγγελματικά και οικογενειακά) κάποια από τα οποία είναι οργανωμένα σε ικανοποιητικό βαθμό και μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά. Άτομα που ανεξάρτητα από τη χρήση ουσιών έχουν καταφέρει σε ικανοποιητικό λιγότερο ή περισσότερο βαθμό να ενταχθούν στον επαγγελματικό στίβο(έστω και με διακοπές), να κάνουν κάποιες μακροχρόνιες συναισθηματικές ή/και φιλικές σχέσεις, να έχουν κάποια επαρκή οικονομική ανεξαρτησία που ενίοτε συνδυάζεται και με αυτονομία χώρου διαβίωσης (σε σχέση με την πατρική οικογένεια). Η οργάνωση ζωής σε αυτά τα επίπεδα διευκολύνει τα άτομα αυτά να ασχοληθούν με τους στόχους της θεραπείας, χωρίς να λειτουργούν καταλυτικά σε αυτό στοιχεία όπως η οικονομική ένδεια και η ανυπαρξία υποστηρικτικού, οικογενειακού ή και φιλικού περιβάλλοντος.

Σήμερα οι υπηρεσίες που προσφέρει το τμήμα είναι οι παρακάτω:

  • Αποτοξίνωση  (και με φαρμακευτική αγωγή  για αντιμετώπιση του στερητικού συνδρόμου, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο).
  • Ψυχική απεξάρτηση.
  • Συμβουλευτική σε οικογένειες όπου υπάρχει ένας εξαρτημένος και ψυχοθεραπεία σε επίπεδο οικογένειας και ζεύγους.
  • Follow up
  • Εκπαίδευση (ψυχιάτρων , ψυχολόγων, κοινωνιολόγων κ.λπ. στη θεραπευτική αντιμετώπιση ουσιοεξαρτήσεων).