Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Τμήμα Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης

tmima ereynas_18ano

Τμήμα Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης

Σ

τη Μονάδα Απεξάρτησης υπήρχαν για αρκετά χρόνια δραστηριότητες σχετικές με την έρευνα και την αξιολόγηση σε επί μέρους δομές της. Σε κεντρικό επίπεδο η έρευνα περιοριζόταν σε ότι περιελάμβανε η συνεργασία της Μονάδας με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό παρατηρητήριο για τα ναρκωτικά.

Η δε αξιολόγηση γινόταν στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου, που εκπονούσε το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. Η νέα δυναμική που προέκυψε από την ανάπτυξη της Μονάδας, οι αυξημένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπαγόρευσαν την δημιουργία του Τμήματος Έρευνας το 2007.

Στόχοι του Τμήματος είναι:

– Η καταγραφή δραστηριοτήτων και ενεργειών της μονάδας

– Η αξιολόγηση του έργου της μονάδας

– Η τεκμηρίωση με την δημιουργία βάσης δεδομένων

– Η έρευνα στη κλινική δουλειά της μονάδας

– Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν στις εξαρτήσεις

Το έργο του τμήματος Έρευνας έως τώρα έγκειται:

  • Στην συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την αίτηση θεραπείας.
  • Στην διεξαγωγή έρευνας αξιολόγησης της μονάδας, στοιχεία της οποίας ανακοινώνονται σε ετήσια βάση.
  • Στην συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν σε ειδικά θέματα.

Το νεοσυσταθέν Τμήμα Έρευνας επεξεργάζεται ένα συνολικό σχέδιο σχετικά με την δραστηριότητά του, η μελέτη του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κύρια σημεία της μελέτης αφορούν:

  • Στην θεωρητική βάση της έρευνας, της αξιολόγησης και της τεκμηρίωσης.
  • Στο οργανωτικό σχήμα. Τις υποδομές. Την στελέχωση. Τις σχέσεις με τις δομές της Μονάδας.
  • Σε ζητήματα δεοντολογίας.
  • Στον προγραμματισμό ενεργειών.
  • Στην συνεργασία με φορείς εξειδικευμένους στην έρευνα.

 

Στατιστικά στοιχεία προηγούμενων ετών

2004 – 2008 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
download_pdf download_pdf download_pdf download_pdf download_pdf download_pdf download_pdf download_pdf