Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Συμβουλευτικός Σταθμός Αντρών (Α)

Σ

το Συμβουλευτικό Σταθμό γίνεται η πρώτη επαφή του εξαρτημένου με το θεραπευτικό πρόγραμμα της μονάδας.

Συμβουλευτικός Σταθμός

Συμβουλευτικός Σταθμός

Συγκεκριμένα:

  • Δίνονται πληροφορίες στα εξαρτημένο άτομα για θέματα που τους αφορούν.
  • Ενημερώνονται τα εξαρτημένα άτομα με κάθε λεπτομέρεια για το θεραπευτικό Πρόγραμμα, τις δυσκολίες που πιθανώς θα αντιμετωπίσουν αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τις ξεπεράσουν.
  • Πραγματοποιούνται η ευαισθητοποίηση του εξαρτημένου ατόμου στο πρόβλημα του, η σταθεροποίηση της απόφασης του, η εμπλοκή του στη θεραπευτική διαδικασία και η ένταξη του στο θεραπευτικό Πρόγραμμα, μέσα από ατομικές συνεδρίες, ομάδες στήριξης, ομάδες ψυχοθεραπείας, ομάδες έκφρασης.
  • Δίνονται πληροφορίες σε άτομα, ομάδες και φορείς της Ψυχικής Υγείας, σχετικά με το πρόβλημα των ναρκωτικών.

Λειτουργούν προγράμματα συμβουλευτικής γονέων και θεραπείας οικογένειας.