Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Τμήμα Ψυχολογικής Απεξάρτησης Αντρών (Β’ κλειστό)

Τ

ο τμήμα λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2004 με όρους θεραπευτικής κοινότητας και εδώ πραγματοποιείται η δεύτερη φάση του προγράμματος με διάρκεια παραμονής έξι μηνών.

Εσωτερικής διαμονής αντρών, 15 θέσεων.

Στη φάση αυτή, το εξαρτημένο άτομο, μέσα από διάφορες θεραπευτικές διαδικασίες (ατομική, ομαδική ψυχοθεραπεία, δραματοθεραπεία, θεραπεία μέσω της τέχνης) προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τους πραγματικούς λόγους που τον οδήγησαν στην εξάρτηση, να ανασυγκροτηθεί ως προσωπικότητα και να αναζητήσει νέους τρόπους ζωής.