Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Ειδικό Πρόγραμμα Γυναικών (Κλειστό)

Α

art_therapy

πευθύνεται σε εξαρτημένες από ψυχοτρόπες ουσίες, γυναίκες. Είναι κλειστό και η διάρκεια παραμονής είναι 6 μήνες. Εδώ, οι εξαρτημένες γυναίκες προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τους λόγους που τις οδήγησαν στην εξάρτηση και να αναζητήσουν νέους τρόπους ζωής μέσα από διάφορες ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες όπως:

  • Ατομική ψυχοθεραπεία
  • Ομαδική ψυχοθεραπεία
  • Δραματοθεραπεία
  • Θεραπεία μέσω τέχνης

Λειτουργεί από το 1997 και είναι εσωτερικής διαμονής 15 θέσεων.