Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Ανοιχτό Πρόγραμμα

Σ

τη μονάδα, λειτουργεί ανοιχτό πρόγραμμα απεξάρτησης από το 2005 ως αναταπόκριση στις ανάγκες των θεραπευομένων. Από το Σεπτέμβριο του 2009 και στη συνέχεια το Ανοιχτό Πρόγραμμα έχει διευρυνθεί και στηρίζει την προσπάθεια των θεραπευομένων με ατομική, ομαδική και εναλλακτική ψυχοθεραπεία για την πλήρη απεξάρτησή τους.

Στο Ανοιχτό Πρόγραμμα συμμετέχουν:

  • θεραπευόμενοι όλων των προγραμμάτων του 18 Άνω, που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κλειστού προγράμματος (διακόπτουν πριν / μετά την έισοδο στην κλειστή δομή και διατηρούν την αποχή από τις ουσίες)
  • θεραπευόμενοι που απέχουν από τη χρήση ουσιών για τουλάχιστόν 50-60 ημέρες και δεν έχουν αίτημα για την είδοσο σε κλειστή δομή (π.χ. αποφυλακισμένοι), προερχόμενοι από άλλα προγράμματα, ΚΕΘΕΑ, Ανωνύμων Ναρκωμανών

Διέπεται από τη φιλοσοφία της μονάδας και έχει ως στόχο:

– Την αποδοχή και τη διεύρυνση  του αιτήματος για απεξάρτηση

– Τη εγκαθίδρυση της ατομικής θεραπευτικής σχέσης

– Τη σταθεροποίηση κινήτρου απεξάρτησης

– Την εμπλοκή στην ομαδική ψυχοθεραπεία

– Την πλήρη απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη

 

Διαδικασία ένταξης θεραπευομένων στο Ανοιχτό Πρόγραμμα

  • ΔΕΝ έχει τμήμα Υποδοχής
  • Τα αιτήματα προέρχονται από τις θεραπευτικές ομάδες των κλειστών τμημάτων, αντρών και γυναικών, από το τμήμα εφήβων για νεαρά άτομα,  από τους συμβουλευτικούς σταθμούς ή από τα άλλα προγράμματα
  • Ακολουθεί  ατομική συνέντευξη στην οποία αξιολογείται  το αίτημα του θεραπευόμενου για το Ανοιχτό Πρόγραμμα και ενημερώνεται  για την λειτουργία του, τις αρχές, την φιλοσοφία του και τα βασικά όρια.
  • Ξεκινά ατομική ψυχοθεραπεία για ένα χρονικό διάστημα 2-3 μήνες και εφόσον συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις παράλληλα με την ατομική ψυχολογική στήριξη εντάσσεται στις ομάδες ψυχοθεραπείας.

Το Ανοιχτό Πρόγραμμα  περιλαμβάνει ατομική και ομαδική ψυχοθεραπευτική στήριξη των θεραπευομένων.

Ατομική ψυχοθεραπεία – Ψυχολογική στήριξη

  • Στην ψυχολογική  υποστήριξη περιλαμβάνονται όλες οι ατομικές συναντήσεις  με τους θεραπευόμενους που απευθύνονται στο Ανοικτό Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα όλοι οι θεραπευομένοι  συμμετέχουν σε μια ή δύο εβδομαδιαίες συναντήσεις.
  • Παράλληλα μπορούν να υπάρξουν και σε ατομικό επίπεδο συναντήσεις των θεραπευομένων με την Κοινωνική Λειτουργό και τη Νοσηλεύτρια για την παρακολούθηση θεμάτων υγείας και κοινωνικών θεμάτων.
  • Η ψυχολογική υποστήριξη  πραγματοποιείται  από 8 θεραπευτές, 4 με πλήρη απασχόληση στο Ανοιχτό  Πρόγραμμα και 4 που απασχολούνται και σε άλλες δομές του Προγράμματος.

 Ομαδική ψυχοθεραπεία

Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία ακολουθεί  3 φάσεις:

1η φάση

2η φάση

3η φάση

Προετοιμασία: Διάρκεια 2-3 μήνες

Η εισαγωγή στην πρώτη φάση πραγματοποιείται:  (α)  αφού διαπιστωθεί εργαστηριακά η πλήρης αποχή από τις ουσίες  για περίπου δύο μήνες, και (β)  αφού κριθεί από τη θεραπευτική ομάδα σε συνεργασία με τον ατομικό θεραπευτή  το αίτημά του θεραπευμένου για συμμετοχή στο Ανοιχτό Πρόγραμμα της μονάδας.

Ψυχολογική Απεξάρτηση και Κοινωνική Ένταξη): Διάρκεια 20-24 μήνες

Περιλαμβάνει συστηματική παρακολούθηση στις θεραπευτικές δραστηριότητες του ανοικτού προγράμματος και εξασφάλιση των ορίων.
Ομάδα Ψυχοθεραπείας
Στόχος μας είναι η ψυχολογική απεξάρτηση, νέος προσανατολισμός του ατόμου, απόκτηση στόχων, ενδιαφερόντων και αξιών στη ζωή, η δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων με την οικογένεια και η ένταξη στο κοινωνικό σύνολο.
Ομάδα Δραματοθεραπείας ή Ομάδα Χοροθεραπείας
Η δραματοθεραπεία χρησιμοποιεί το θέατρο και τη δημιουργία με στόχο τη θεραπεία και την προσωπική ανάπτυξη. Η εξερεύνηση του εαυτού μέσα στη ομάδα γίνεται μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, το παίξιμο ρόλων, την κίνηση, τη ζωγραφική, τον αυτοσχεδιασμό, καθώς και μέσα από κείμενα όπως ποιήματα, μύθους, παραμύθια και θεατρικά έργα.
Άλλες εναλλακτικές ομάδες
Στην τελευταία φάση ολοκλήρωσης του προγράμματος (αφού ολοκληρώσουν το πρώτο έτος συμμετοχής στις ψυχοθεραπευτικές ομάδες)  οι θεραπευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες ομάδες που λειτουργούν στις δομές της επανένταξης, όπως θεατρική ομάδα, ομάδα κοσμήματος, κ.ά.

Follow up