Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Πρόγραμμα Φυλακών

Πρόγραμμα φυλακών

Πρόγραμμα φυλακών

Τ

ο 18 ΑΝΩ, με την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και τον κοινωνικό προσανατολισμό στο επιστημονικό έργο του, λειτουργεί Πρόγραμμα Φυλακών στις φυλακές Κορυδαλλού (Δικαστικές, Γυναικείες, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κρατουμένων). Απευθύνεται σε φυλακισμένους τοξικομανείς και περιλαμβάνει ομάδες στήριξης και ευαισθητοποίησης.

Στα πλαίσια λειτουργίας αυτών των ομάδων πραγματοποιείται ελληνόφωνη ομάδα για αλλοδαπούς καθώς επίσης και αγγλόφωνη ομάδα για αλλοδαπούς που δεν μιλούν ελληνικά.

Στόχος των ομάδων είναι να κατανοήσουν οι κρατούμενοι τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκαν στη φυλακή, να επανεξετάσουν τα δεδομένα της ζωής τους και να ενισχύσουν το αίτημα της απεξάρτησής τους.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εκούσια και προϋποθέτει το άτομο να είναι χρήστης ψυχότροπων ουσιών (αρκεί η προφορική δήλωση του κρατούμενου) και να δηλώσει εγγράφως στην Κοινωνική Υπηρεσία του Σωφρονιστικού Καταστήματος στο οποίο κρατείται ότι επιθυμεί να ενταχθεί στις ομάδες στήριξης και ευαισθητοποίησης.

Οι ομάδες είναι ανοιχτές καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονική στιγμή έναρξης και λήξης του προγράμματος ούτε και καθορισμένη διάρκεια αυτού.

Η συμμετοχή στις ομάδες στήριξης και ευαισθητοποίησης διασφαλίζει την άμεση ένταξη των κρατουμένων στο πρόγραμμα αποφυλακισμένων της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ αμέσως μετά την αποφυλάκισή τους, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Αυτό το πρόγραμμα αποτελεί το συνδετικό κρίκο μετάβασης από τη ζωή της φυλακής στη θεραπεία.