Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Κοινωνική Επανένταξη Γυναικών και Μητέρων

Π

ρόκειται για την Γ΄ φάση του προγράμματος, όπου προετοιμάζεται η επάνοδος κι ένταξη στο κοινωνικό σύνολο των γυναικών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα δύο προηγούμενα στάδια του προγράμματος μας. Εκτός από την ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία οι θεραπευόμενες καλούνται να συμμετέχουν σε ομάδες θεάτρου, μουσικής, τέχνης, φωτογραφίας, κα.

Η διάρκεια είναι περίπου 10-12 μήνες, εξωτερικής παρακολούθησης όπου η θεραπευόμενη προετοιμάζεται για την επάνοδο και την ένταξη της στο κοινωνικό σύνολο. Εκτός από την ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία λειτουργούν και ομάδες γονέων.

Για τις μητέρες που παρακολουθούν το πρόγραμμα της μονάδος και αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαμονής λειτουργεί κοινωνικός ξενώνας.

Κοινωνική Επανένταξη Γυναικών

Κοινωνική Επανένταξη Γυναικών

Στην Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ θεωρούμε ότι κάθε μητέρα και το παιδί της αποτελούν οντότητες μοναδικές, με το δικό τους, ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας. Γι’ αυτό και όποια παρέμβαση κρίνεται θεμιτή πραγματοποιείται με σεβασμό στη σχέση αυτή και τις ιδιαιτερότητές της.

Η μητέρα στηρίζεται, ώστε να αναλάβει πλέον την ευθύνη ανατροφής του παιδιού καθώς και την κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών του (φροντίδα, υγειονομική κάλυψη, συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα, κα). Συνεχίζεται η στήριξη του παιδιού και της μητέρας από εξειδικευμένους ψυχολόγους.

Γίνονται συνεδρίες μητέρων με παιδοψυχολόγο που αφορούν θέματα μητρότητας, σχέσεων μητέρας – παιδιού καθώς και την αντιμετώπιση καθημερινών ζητημάτων ανατροφής των παιδιών. Παράλληλα παρακολουθούνται από παιδοψυχολόγους τα παιδιά ενώ γίνονται και συνεδρίες συμβουλευτικού χαρακτήρα με το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον των μητέρων και των παιδιών τους.

Εκτός από την ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία λειτουργούν :

– Ομάδες θεάτρου

– Ομάδες μουσικής

– Ομάδες τέχνης

– Ομάδες φωτογραφίας

– Ομάδες χορού και χοροδράματος

– Ομάδα αγγειοπλαστικής

– Ομάδα κοσμήματος

– Ομάδα πολιτισμού

– Ομάδα κινηματογράφου