Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Τελευταία νέα

Ενημερωθείτε σχετικά με τα νέα της μονάδας

Συνάντηση Υπουργού Κ. Γαβρόγλου με μαθητές, καθηγητές και θεραπευτές του Σχολείου 18 ΑΝΩ

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου συναντήθηκε με μαθητές, καθηγητές και θεραπευτές που συντονίζουν το έργο των τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Σχολείου 18 ΑΝΩ.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν η πορεία, οι δράσεις, η εξέλιξη της λειτουργίας των τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα των Ξένων Γλωσσών και της Πληροφορικής.

Τονίστηκε η ανάγκη αναβάθμισης του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του σχολείου και οργανωτικής ανασυγκρότησής του στο πλαίσιο της Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.

Στη συνάντηση ο Υπουργός ενημερώθηκε για τις επιδόσεις των μαθητών στις πρόσφατες προαγωγικές, απολυτήριες και πανελλαδικές εξετάσεις και συζητήθηκε η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών στους μαθητές που εισάγονται στα δημόσια πανεπιστήμια.

Σε συνέχεια των συζητήσεων που έγιναν κατά την επίσκεψη του Υπουργού στο Σχολείο 18 ΑΝΩ πριν από περίπου 4 μήνες, εξετάστηκε η πρόοδος στην πορεία των αιτημάτων που είχαν τεθεί από τους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός ενημέρωσε τους μαθητές για το περιεχόμενο της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές των θεραπευτικών κοινοτήτων θα έχουν πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το έτος που αποκτούν το απολυτήριο του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και όχι κατά το επόμενο όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Έγινε αναφορά στο Εργαστήριο Πληροφορικής που βρίσκεται στην τελική φάση της υλοποίησής του με την άμεση παραλαβή του σχετικού υλικού Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Η/Υ). Επίσης, δρομολογήθηκε η δημιουργία Εργαστηριακού Σταθμού Μετεωρολογίας και Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών.

Τέλος, συζητήθηκαν τρόποι διασύνδεσης της εκπαιδευτικής δομής του 18 ΑΝΩ με τις ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν την προβληματική της εξάρτησης, τη διαχείριση ζητημάτων σχετικών με την πρόληψη και γενικότερα την ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού σε αυτά τα θέματα.