Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Skills

Shortcode Usage

Skills & Progress Bar

Small Style

Photoshop

Illustrator

HTML/CSS

Get the code
Photoshop
Illustrator
HTML/CSS

Medium Style With Icon

Photoshop
Illustrator
HTML/CSS
Get the code
Photoshop
Illustrator
HTML/CSS

LargeSmall Style With Icon

Photoshop
Illustrator
HTML/CSS
Get the code
Photoshop
Illustrator
HTML/CSS