Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Τελευταία νέα

Ενημερωθείτε σχετικά με τα νέα της μονάδας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο – “ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ”

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 18ΑΝΩ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ

3Ος ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

του εισαγωγικού εκπαιδευτικού κλινικού σεμιναρίου

ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες Υγείας, επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, μεταπτυχιακούς φοιτητές Επιστημών Υγείας, σε Νοσοκομεία, Δήμους καθώς και σε υπηρεσίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Απεξάρτησης, τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης και πρόληψης όσο και σε επίπεδο άμεσης ή έμμεσης εμπλοκής με άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατάχρησης ή εξάρτησης από ουσίες (Εισαγγελείς Ανηλίκων, Μαιευτήρια, Κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, Ιδρύματα, Σχολεία κλπ).

Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν στις 27 Οκτωβρίου του 2021, θα έχουν διάρκεια 7 εβδομάδες και θα πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη 9.30 – 14.00 μ.μ.

Η θεματολογία θα επικεντρωθεί σε ζητήματα που άπτονται του φαινομένου της Εξάρτησης και της Γυναικείας ψυχολογίας. Θα δοθεί έμφαση στο Τραύμα, στη Συνοσηρότητα, στη Βία και στις εκδηλώσεις της, στη Μετανάστευση, στη Γονεϊκότητα, στην Τέχνη ως μοχλός ανάδυσης ψυχικού υλικού, στη Δραματοθεραπεία .

Το τελικό πρόγραμμα θα σταλεί με e-mail  την πρώτη μέρα του σεμιναρίου. Υπεύθυνη του Σεμιναρίου είναι η κα Σφηκάκη Μαρία, Ψυχολόγος, Επιστ. Υπεύθυνη του Τμήματος Εξαρτημένων Μητέρων με τα παιδιά τους του 18ΑΝΩ.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ορίζεται στους 35 και η επιλογή τους θα γίνει βάσει βιογραφικού. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν και με την ολοκλήρωσή του θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Προκειμένου να υπάρξει συνέπεια με το υγειονομικό πρωτόκολλο για τον Covid-19 το σεμινάριο θα πραγματοποιείται διαδικτυακά με την εφαρμογή Zoom. Γι’ αυτό συνιστούμε σε όσους κάνουν αίτηση να είναι  ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αναγραφή της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης. Στη φόρμα της αίτησης πρέπει να αναγράφεται το email στο οποίο θα σας προσκαλεί το τμήμα Εκπαίδευσης μέσω της εφαρμογής zoom.

Σημείωση: ο αριθμός απουσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τη 1.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, θα πρέπει να αποστείλουν: 1)αίτηση συμμετοχής (η φόρμα της αίτησης βρίσκεται στην ανακοίνωση) και 2) σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο email:  ekpaideusis18ano@gmail.com από την Παρασκευή 1/10/2021 έως την Παρασκευή 15/10/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Σε περίπτωση που λείπει κάτι από τα δύο η αίτηση θα θεωρείται άκυρη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Τμήματος Εκπαίδευσης 18 ΑΝΩ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8622914.