Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Τελευταία νέα

Ενημερωθείτε σχετικά με τα νέα της μονάδας

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού με  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αττική» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09

«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και Διακρίσεων-Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για ενδεχόμενες πληροφορίες παρακαλείστε να απευθύνεστε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στα τηλέφωνα που αναφέρονται μέσα στα αρχείο της ανακοίνωσης και όχι στα τηλέφωνα της μονάδος του 18 ΑΝΩ.

Πληροφορίες: Τμήμα Προσωπικού – Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ΔΑΦΝΙ
Τηλέφωνο:213-2054252, 2132054186, 2132054107