Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Τελευταία νέα

Ενημερωθείτε σχετικά με τα νέα της μονάδας

Ετήσιος απολογισμός 2021

Με μεγάλη χαρά και τιμή παρουσιάζουμε τον ετήσιο απολογισμό της Μονάδας
Απεξάρτησης 18 Άνω για το έτος 2021. Γίνεται για πρώτη φορά μια προσπάθεια πιο
αναλυτικής αποτύπωσης του έργου μας, παραθέτοντας στοιχεία που αφορούν συνολικά
τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, καθώς και το σύνολο των ατόμων που εξυπηρετήθηκαν
στις διάφορες δομές και προγράμματα. Επίσης γίνεται αναφορά σε δράσεις,
εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, έρευνες, συνεργασίες και γενικότερα σε κάθε
δραστηριότητα που καταγράφηκε το 2021. Ευελπιστούμε να μπορέσουμε την επόμενη
χρονιά να εξελίξουμε ακόμη περισσότερο την αποτύπωση των δράσεών μας,
εμπλουτίζοντάς την και με ποιοτικά δεδομένα.