Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Τελευταία νέα

Ενημερωθείτε σχετικά με τα νέα της μονάδας

Δείκτης Αίτησης θεραπείας – Στατιστικά 2021

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται προκύπτουν από την επεξεργασία και
ανάλυση του ερωτηματολογίου TDI με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS και αφορούν
τα εξαρτημένα άτομα που προσέγγισαν , το έτος 2021 , τους 2 Συμβουλευτικούς
Σταθμούς Ενηλίκων , το Κέντρο Υποδοχής Εξαρτημένων Μητέρων και Γυναικών , το
Τμήμα Εφήβων – Νέων και το Τμήμα Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Θεραπείας ,
της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω.