Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Τμημα Εμψύχωσης – Ευαισθητοποίησης

Αθανασάκη 3, Αμπελόκηποι

τηλ.: 210 3304395, fax: 210 3304215

Πραγματοποιούνται ατομική, ομαδική ψυχοθεραπεία, ομάδες υποδοχής, έκφρασης κ.α. με στόχο την εμψύχωση, σταθεροποίηση και ευαισθητοποίηση των ενταγμένων στο πρόγραμμα.