Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Τμήμα Διατροφικών Διαταραχών

Βουρνάζου 37, Αμπελόκηποι

τηλ. 210 6448980, fax: 210 6448242

Μέσα από την εμπειρία μας, διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ποσοστό των θεραπευομένων που απευθύνονται σe εμάς, οι οποίοι παρουσιάζουν διατροφικές διαταραχές (βουλιμία, ανορεξία κ.α.).

Γνωρίζοντας ότι τόσο η τοξικομανία όσο και οι Διατροφικές Διαταραχές, αφορούν τον θεραπευτικό χώρο των εξαρτήσεων και αξιολογώντας τη μέχρι τώρα κλινική εμπειρία, οργανώσαμε εξειδικευμένο Κέντρο Υποδοχής και αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες του αφορούν άτομα εξαρτημένα και μη από ουσίες που είχαν ή έχουν στο ιστορικό τους οποιαδήποτε τύπου Διατροφική Διαταραχή, οποιασδήποτε ηλικίας και απευθύνονται σε εμάς με το συγκεκριμένο αίτημα.
Οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται είναι:
  • Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
  • Ομάδες τέχνης και σωματικής έκφρασης
  • Εναλλακτικές ομάδες ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα