Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Συμβουλευτικός Σταθμός Αντρών (Α)

Ασκληπιού 19, 2ος όροφος

τηλ.: 2103611803 – 210 3614242, fax: 210 3609816

 

Εδώ γίνεται η πρώτη επαφή του εξαρτημένου με το θεραπευτικό πρόγραμμα

Δίνονται πληροφορίες στα εξαρτημένα άτομα για θέματα που τους αφορούν, για το θεραπευτικό πρόγραμμα, τις δυσκολίες που πιθανώς θα αντιμετωπίσουν αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τις ξεπεράσουν. Πραγματοποιούνται η ευαισθητοποίηση του εξαρτημένου ατόμου, η σταθεροποίηση της απόφασής του, η εμπλοκή του θεραπευτική διαδικασία και ένταξή του στο θεραπευτικό πρόγραμμα, μέσα από ατομικές συνεδρίες, ομάδες στήριξης, ομάδες ψυχοθεραπείας, ομάδες έκφρασης.

Δίνονται πληροφορίες σε άτομα, ομάδες και φορείς της Ψυχικής Υγείας, σχετικά με το πρόβλημα των ναρκωτικών.