Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Κοινωνική Επανένταξη Γυναικών

Ήρας 2 και Σισμάνη, Ν. Κόσμος

τηλ.: 210 9230163 – 210 9230167, fax: 210 9230163

Λειτουργεί από το 2008.

Εδώ πραγματοποιείται η τελευταία φάση του προγράμματος για γυναίκες και μητέρες, με διάρκεια περίπου 10-12 μήνες, εξωτερικής παρακολούθησης όπου η θεραπευόμενη προετοιμάζεται για την επάνοδο και την ένταξη της στο κοινωνικό σύνολο.

Λειτουργούν εκτός από την ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, ομάδες γονέων ατομικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες μητέρων με παιδοψυχολόγο που αφορούν θέματα μητρότητας, σχέσεων μητέρας – παιδιού καθώς και την αντιμετώπιση καθημερινών ζητημάτων ανατροφής των παιδιών.

Παράλληλα παρακολουθούνται από παιδοψυχολόγους τα παιδιά ενώ γίνονται και συνεδρίες συμβουλευτικού χαρακτήρα με το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον των μητέρων και των παιδιών τους.

Λειτουργεί επίσης κοινωνικός Ξενώνας για εκείνες τις γυναίκες και μητέρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαμονής