Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Κέντρο Υποδοχής Εξαρτημένων Γυναικών

Αριστείδου 10 – 12, Αθήνα

τηλ.: 210 3215990 – 210 3219290, fax: 210 3212447

Λειτουργεί από το Δεκέμβριο 2003.

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν πρόβλημα με τη χρήση ουσιών και στις οικογένειες τους.
Στο Κέντρο Υποδοχής παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικού και θεραπευτικού χαρακτήρα

Στο χώρο αυτό πραγματοποιείται η πρώτη φάση του ειδικού θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης γυναικών (υποδοχή εμψύχωση ευαισθητοποίηση), μέσα από ατομικές και ομαδικές διαδικασίες. Ως προς το πρόγραμμα απεξάρτησης μητέρων το κέντρο παρέχει:

  • συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των πολλαπλών ψυχοκοινωνικών και ιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν (γυναικολογικές εξετάσεις, ενημέρωση στην αντισύλληψη, στεγαστικά προβλήματα, εύρεση εργασίας, δυνατότητες σε σχέση με την φροντίδα και εκπαίδευση του παιδιού).
  • Ολιγόωρη απασχόληση του παιδιού που εξασφαλίζει τη συμμετοχή της μητέρας σε ατομικές ή ομαδικές θεραπευτικές δραστηριότητες.
  • Ενημέρωση και συμβουλευτική όσον αφορά στην ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και εκπαίδευση του παιδιού.
  • Άμεση παραπομπή σε κοινωνικές υπηρεσίες σχετικά με τη φροντίδα του παιδιού (δυνατότητες αναδοχής, επιδομάτων κλπ) στο πλαίσιο συστηματικής συνεργασίας με τις υπηρεσίες αυτές, ανοικτή τηλεφωνική επικοινωνία (ανοικτή γραμμή) για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων.
Λειτουργεί Δίκτυο φορέων υποστήριξης μητέρων, που έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του 18 Άνω.