Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Τελευταία νέα

Ενημερωθείτε σχετικά με τα νέα της μονάδας

Ακαδημία Γονέων μέσα στο χώρο του ΨΝΑ

Η «Ακαδημία Γονέων» αποτελεί πρόγραμμα της «Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού», με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονιών πάνω σε θέματα που αφορούν την υγεία και τη συμπεριφορά των εφήβων.

Το Τμήμα Προβληματικής Χρήσης Διαδικτύου και το Τμήμα Εφήβων και Νέων της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας, οργανώνει Ακαδημίες Γονέων μέσα στο χώρο του Ψ.Ν.Α., δίνοντας την ευκαιρία στους εργαζόμενους σε αυτό γονείς αλλά και σε γονείς της ευρύτερης κοινότητας, να προβληματιστούν, να συζητήσουν και να ενημερωθούν από έγκριτους επιστήμονες για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους.