Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Τελευταία νέα

Ενημερωθείτε σχετικά με τα νέα της μονάδας

Δείκτης αίτησης θεραπείας – 2015

THE TREATMENT DEMAND INDICATOR

Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI για το έτος 2015

Το ερωτηματολόγιο – πρωτόκολλο The Treatment Demand Indicator (TDI) είναι ο Δείκτης Αίτησης Θεραπευτικής Βοήθειας σε Χρήστες Ναρκωτικών (ΔΑΘ).

Σύμφωνα με τον ορισμό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και τη Τοξικομανία, ο στόχος του TDI είναι να θέσει στη διάθεση των υπηρεσιών ένα σταθερό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων κοινών ορισμών και κοινών κατηγοριοποιήσεων, για τη καθημερινή συλλογή και εν συνεχεία την αναφορά συγκρίσιμων στοιχείων για τα χαρακτηριστικά και τον αριθμό των χρηστών ναρκωτικών που έρχονται σε επαφή με θεραπευτικά κέντρα σε διάφορες πόλεις ή χώρες. Η χρήση του πρωτοκόλλου αυτού παραμερίζει τα σημαντικά εμπόδια που περιόριζαν τη δυνατότητα συγκρίσεων μεταξύ χωρών.

Το ερωτηματολόγιο συμπεριλαμβάνει  πληροφορίες για τη κατάσταση του εξαρτημένου ατόμου όταν αυτό προσεγγίζει τα θεραπευτικά προγράμματα. Οι βασικές ενότητες που συμπεριλαμβάνει είναι οι εξής :

  • Α.  Στοιχεία επαφής/ιστορικό θεραπείας
  • Β.  Κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά
  • Γ.  Χρήση ουσιών
  • Δ.  Συμπεριφορά υψηλού κινδύνου

Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν προκύπτουν από την επεξεργασία και την ανάλυση του ερωτηματολογίου TDI με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS και αφορούν τα εξαρτημένα άτομα που προσέγγισαν, το έτος 2015, τους 2 Συμβουλευτικούς Σταθμούς Ενηλίκων, το Κέντρο Υποδοχής Εξαρτημένων Μητέρων και Γυναικών, το Ανοιχτό Πρόγραμμα, το Τμήμα Εφήβων Νέων και το Τμήμα Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Θεραπείας, της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω  που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας.

Να σημειώσουμε ότι τα δικαιώματα του ερωτηματολογίου TDI στην Ελλάδα ανήκουν στο  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και τη Τοξικομανία, το οποίο στα πλαίσια της πολύπλευρης συνεργασίας με τη Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω μας δίνει τη δυνατότητα χρησιμοποίησής του .

Συγκεντρωτικά στοιχεία 2015